Annicka Johansson - Moderaterna i Trollhättan

Åldringsbrott är vidriga brott

”Demenssjuk kvinna bestulen i hemmet”, ”Stöldvåg i helgen mot äldre i södra Sverige”, ”Mona 80 år utsattes för bedrägeri”, ”Ung trio misstänks ha lurat och stulit från äldre i 100-årsåldern”. Ett litet axplock av många rubriker i tidningar under senaste året.

Man läser dagligen om brottslighet i Sverige och det är lätt att bli avtrubbad av denna rapportering, för det är just ”vardagliga nyheter”. Men vissa brott framstår i mina ögon som mer brutala och hänsynslösa än andra, dit hör de som riktas mot äldre personer och de ökar.

Polisen bedriver sedan flera år informationskampanjen ”Försök inte lura mig” tillsammans med pensionärsorganisationen PRO. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbas. Det är förstås bra att äldre får veta vad de ska vara uppmärksamma på. Men vi ska också ha klart för oss vad det är för krav som vi ställer. Många som är till åren komna, 85 år eller äldre, ser och hör dåligt och tillhör fortfarande den generation som tror alla om gott. Det är, milt uttryckt, inte rimligt att vi ska ha ett samhälle där äldre personer känner sig otrygga i sitt hem.

Man kan också lägga till problemet med Sveriges allmänt naiva inställning till känsliga personuppgifter, och att information om människors ålder, inkomst och bilinnehav bara finns en googling bort. Här tycker jag att vissa uppgifter ska kunna tillgås enbart med bank-id, vilket skulle kunna försvåra för kriminella att tråla efter offer på nätet.

Anmälningarna om bedrägerier mot äldre fortsätter att öka. Bara under 2021 anmäldes 73 sådana brott varje dag i Sverige. Det kan tyckas låta lite men då ska man veta att det har fyrdubblats under en femårsperiod.
Även i Fyrbodal så har antalet anmälningar ökat och i dagarna har polisen en kampanj där man uppmuntrar personer att prata med sina äldre föräldrar om människor som ringer om bankuppgifter.

Många äldre har under pandemin varit ganska ensamma och dessa ligor som arbetar med att bedra äldre tar sig tid och låter många gånger övertygande. Enligt polisen så är svenskar generellt ganska godtrogna och många litar både på banker och myndigheter. Därför kan det vara svårt för många i den äldre generationen att värja sig från dessa bedragare.

Äldre personer drabbas hårt när telefonbedrägerier och rån i hemmet blir allt vanligare. I flera fall handlar det om stora belopp som länsas från bankkonton när bedragare utger sig för att ringa från banken eller ett kreditinstitut för att få tillgång till kortnummer och koder. Andra exempel på bedragare som kommer för att få tillträde till bostaden är de som utger sig för att vara hantverkare, fastighetsskötare, personal från hemvården eller någon myndighet. Syftet är att stjäla bankomatkort, pengar eller smycken. Det rör sig många gånger om utstuderade och organiserade brott där ligor reser runt i ett län under en kort period för att sedan försvinna.

Det är därför oerhört beklagligt att ligor ger sig på äldre, ofta ensamstående kvinnor, som förlitar sig på sina medmänniskor. För mig är detta en brottslighet som bara kan betecknas som vidrig och som måste bekämpas.
Många som varit utsatta för åldringsbrott uppger att de känner sig otrygga och har svårt att lita på sin omgivning efteråt.
Statistiken om brott mot äldre understryker behovet av krafttag. Det är i dagsläget svårt att komma åt bedragarna och straffvärdet är oftast lågt.

Vi kan inte med gott samvete hävda att vi gör vad vi kan för att stoppa åldringsbrott. Här finns mer att göra.
Brå (brottsförebyggande rådet) har i rapporten ”Brott mot äldre” föreslagit flera åtgärder för att skydda presumtiva offer. Bland annat pekar man ut problemet med att äldre hemtjänsttagare ständigt möter många nya ansikten av personal under en tvåveckorsperiod. I Trollhättan råkar det röra sig om cirka 20 olika ansikten under en tvåveckorsperiod. Detta ökar risken för att obehöriga kan ta sig in i bostaden.
Brå föreslår också ett lagkrav på utdrag ur belastningsregistret för nyanställda inom hemtjänsten, motsvarande det som redan finns inom barnomsorgen.

En arbetsgivare kan be om ett utdrag, men man är idag inte skyldig som arbetssökande att visa upp det inom omsorgen.
För mig som moderat så är det självklart att den här typen av brott ska bekämpas. Lokalt i Trollhättan vill vi moderater att Omsorgsförvaltningen bara anställer medarbetare som uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Vi vill också göra en omorganisation så att en hemtjänsttagare bara träffar max 10 kända ansikten ur personalgruppen under en tvåveckorsperiod.

Moderaterna på riksnivå vill ge polisen mer resurser, öka kunskapen kring åldringsbrott och höja straffen för personer som begår brott mot äldre.

Jag älskar det trygga Trollhättan!
Den 11 september kan du göra skillnad.

Annicka Johansson
Moderaterna Trollhättan