Anna Anderberg - Moderaterna i Trollhättan

Enkla jobb?! Finns det i Sverige idag?

Sverige är det land i EU som har lägst andel enkla jobb det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning. Många nyanlända kommer från ett samhälle som ibland är 100 år efter Sverige. Kanske är man från en kultur där det inte är självklart att kvinnan jobbar. Närmare ligger ett ideal där man föder […]

Enkla jobb?! Finns det i Sverige idag? Läs mer »