Petra Arlebo - Moderaterna i Trollhättan

Vad hände med ”varannan damernas” ?!

Lars, Per, Anders, Mikael, Erik, Thomas, Jan, Olof, Bengt och Johan. De topp tio vanligaste namnen bland Trollhättans företagare. Vad hände med ”varannan damernas” ?!

Enligt Företagarnas rapport ”Företagarfakta 2022” är 81% av företagsledarna i Trollhättan män och endast 19% är kvinnor (gäller aktiebolag med minst 100 000 kr i omsättning). Tyvärr ser siffrorna för hela Sverige inte speciellt mycket bättre ut.
Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder så halkar vi efter när det gäller kvinnors företagande. Enligt den nationella GEM-rapporten 2020 “Entreprenörskap i Sverige” är kvinnors företagande lågt i förhållande till andra jämförbara länder och skillnaden mellan kvinnors och mäns företagande har fallit det senaste decenniet.

Den entreprenöriella kapaciteten som finns hos kvinnor är definitivt inte sämre än hos män. Ung Företagsamhet är en organisation som erbjuder gymnasieelever att prova på att starta företag som en del i utbildningen. Ungdomarna får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och företagsamhet. De som någon gång har besökt Ung Företagsamhets (UF) mässa ser snabbt vilket engagemang och driftighet som de kvinnliga företagarna har. 53 % av ungdomarna som startar ett UF-företag i Fyrbodal är kvinnor. Och hela 56% av kvinnorna innehar rollen som VD i företaget. Så vad händer efter gymnasiet?

Sannolikt är en bidragande orsak till att kvinnor startar företag i mindre omfattning än män, att många kvinnor jobbar inom sektorn vård, skola och omsorg.

Om fler kommuner, däribland Trollhättan, öppnade upp för LOV, (lagen om valfrihetssystem), skulle andelen kvinnliga företagare sannolikt öka avsevärt. LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Att man ofta startar företag inom sitt kunskap och yrkesområde är en av anledningarna till att kvinnor i lägre grad startar eget.

Andra orsaker är otryggheten som det kan innebära, att vara egen. Sjuklöneansvaret, vid vab eller sjukdom gör att många kvinnor fortfarande värderar ett tryggt lönekuvert hos någon annan än sig själv. Dessutom drabbas din sjuklönegrundande inkomst (SGI) betydligt om du som egen tvingas att inte ta ut någon lön alls under uppstart och investering, något som skrämmer många när man som kvinna ofta också har huvudansvaret hemma. Kvinnors drivkraft skiljer sig också en del från männen. De vill ofta vara sin egen chef och vill kunna styra och äga sin egen tid.

Det är inte kvinnors företagande som ska förändras – det är systemen som behövs ändras. Lokalt i Trollhättan kommer vi att bidra till detta genom att bland annat;
✅ Införa LOV lagen om valfrihetssystemet inom vård- och omsorgsområden.
✅ Införa ett konkurrensutskott under kommunstyrelsen för att säkerställa justa förutsättningar för privat företagande samt utbilda samtliga politiker och tjänstemän om företagandets villkor.
Och sist men inte minst,
✅ Införa mål och utvärderingstal med resurser som möjliggör att vi senast 2025 placerar Trollhättan på topp 25 i Svenskt Näringslivs ranking.

Så håll utkik! Fler kvinnliga företagare såsom Daisy, Zafina, Kajsa och Anna kommer att göra sällskap med herrarna i inledningen och lyfta Trollhättans företagande rejält efter valet den 11 september!

Glad sommarsöndag! ☀️
Petra Arlebo
Moderaterna i Trollhättan